Bilfen Bornova

Yaklaşık 15.100m2 kapalı alanda, 9.300m2 bahçesiyle, Kampüs genelinde toplam 76 derslik, 530 kişilik konferans salonu, bilişim teknolojileri, fen, bilgisayar, matematik ve dil becerileri laboratuarları, kütüphane, yemekhane, revir, kapalı spor salonları, kapalı havuzlar, buz pateni pisti, cooking odası, görsel sanatlar atölyeleri, moda tasarımı, jimnastik ve müzik odaları bulunmaktadır. Projenin tüm ince inşaat iş kalemleri firmamız tarafından zaman ve kalite kavramı gözetilerek başarıyla tamamlanmıştır.

Approximately 15.100m² closed area, 9.300m² garden, 76 classrooms throughout the campus, 530 people conference hall, information technologies, science, computer, mathematics and language skills laboratories, library, refectory, infirmary, indoor sports halls, indoor pools , ice skating rink, cooking room, visual arts workshops, fashion design, gymnastics and music rooms. All fine construction work items of the project have been successfully completed by our company considering the time and quality.

  • Bornova, İzmir

  • Bilfen